Suriye’de Güvenli Bölgelerle Yapılacak Ticaret Hizmetleri

Suriye’de Güvenli Bölgelerle Yapılacak Ticaret Hizmetleri

Tarih: 07 Mayıs 2020
Saat : 12:30

2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu eşya listelerine aşağıda yer verilmiştir: 

1. Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi (tıklayınız)
2. Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız)
3. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi (tıklayınız)
4. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız)

Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listeler güncellenerek T.C Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanacaktır.

Yayın ve Haber Kaynağı: T.C Ticaret Bakanlığı

Sosyal Medyada Paylaş